Hvem er vi?

 

Vi, det er meg, Andrea Borchardt fra Tyskland, bosatt i Norge siden 2007, og Hans Govasli, en Foldereid-gutt.
Jeg er sertifisert birøkter og er utdannet spesialist på finansering. I Norge har jeg tatt utdanningen som helsefagarbeider og har jobbet som det frem til jeg har kjøpt det sjarmerende historiske handelsstedet «Bach-Butikken», også kjent som Kobi-Butikken på Foldereid.
Jeg eier og driver nå den «nye» Kobi-Butikken. Planen er å gjøre butikken til en møteplass for bygdefolk og turister og å tilby en arena for kunstner som maler, fotografer og forfatter. Som lokalmatprodusent ønsker jeg å skape et samlet salgssted for meg som birøkter og andre lokalmatprodusenter fra vår  kommune og omegn.
Hans drev med melkeproduksjon på gården frem til 2008. Siden har han jobbet for det meste som snekker og tok seg mest av omfattende restaurerings prosjekter av eldre hus. Gården har en del skog som blir nyttet til vedproduksjon, tømmer salg og litt saging av materialer.
Sammen driver vi nå prosjektet å restaurere den gamle Kobi-Butikken. Målet er å restaurere ved bruk av gamle håndverks metoder, bevare mest mulig av den gamle sjarmen, blåse liv igjen i alle bygninger på tunet og å fortelle historien videre. Her gjenstår mye arbeid!
Prosjektet omfatter blant annet å restaurere 27 vinduer og 2 to-fløys-dører, samt restaurering av flere rom. 2 rom på 1. etasjen skal senere brukes til birøkten – det blir slynge- og lagerrom.
På tunet finnes i tillegg 3 bygninger som også trenger restaurering. Det vil ta flere år før vi blir ferdige!
Vi er veldig heldige og takknemlige for å ha fått bevilget midler fra Kulturminnefondet til en del av prosjektet. De overtar 50 % av kostnadene for vindus- og ytterdørs restaureringen.
Følg oss gjerne i fortsettelsen av vårt prosjekt!